Openingsuren
van maandag tot en met vrijdag
8u30 - 12u30 / 13u30 - 17u00
zaterdag en na kantooruren op afspraak

056 74 53 82 - 0498/400 424

Beleggingen

Wij bieden 3 types van fondsen aan:

 • TAK 21
  Deze fondsen bieden gegarandeerde interest en worden aangevuld met winstdeelnames. De maatschappijen die onze voorkeur wegdragen zijn: Vivium, Axa, AG Insurance & Nateus.
 • TAK 23
  Deze fondsen bieden geen interestgarantie maar mikken op een hoger rendement. Ook hier kiezen we vooral voor Vivium, Axa, Ag Insurance & Nateus.
 • TAK 26
  Tak 26 zijn dezelfde formules als hierboven beschreven maar dan onderschreven door vennootschappen, beroepsverenigingen en vzw's.

In wat volgt krijgt u meer uitleg over het Jeugdplan van Vivium. U kunt ons steeds contacteren voor deze en andere beleggingen!

Jeugdplan Van vivium

U wit uw kinderen een mooie toekomst bezorgen, dat spreekt voor zich. Ook financieel.
Kies daarom voor het Jeugdplan van Vivium en verzeker hen van een stevige financiële basis op het ogenblik dat ze echt nodig hebben.

Spaarformule

Het jeugdplan is een spaarformule waarmee u via maandelijkse stortingen een mooi kapitaal opbouwt voor uw zoon of dochter.

 • zijn/haar studies
 • zijn/haar huwelijk
 • zijn/haar bouwplannen

Zekerheid

Verkiest u zekerheid boven alles, dan kan u opteren voor een premievrijstelling bij overlijden en/of premieteruggave in geval van invaliditeit. Als u of uw partner iets overkomt, betaalt Vivium de bijdragen in uw plaats verder.

U deelt ook mee in de winst van Vivium: jaarlijks ontvangt u namelijk een winstdeelnamebedrag² .
Dit bedrag wordt opnieuw geïnvesteerd, afhankelijk van de formule die u kiest:

Tip voor een mooi geschenk

Uiteraard zijn het niet alleen ouders die een Jeugdplan spaarformule kunnen afsluiten. Ook voor grootouders en andere familieleden of goede vrienden is het mogelijk een financieel ruggensteun aan het kind te geven.

Een voorbeeld maakt alles duidelijker

Een vader van 40 jaar spaart maandelijks 50 euro* met optie premievrijstelling bij overlijden en kiest voor de formule Capiplan (intrestvoet 1,50%)¹.

leeftijd kindopgebouwd spaarbedrag aan 2,50% op 25-jarige leeftijdwinstdeelname van 1,50%²
0 jaar18.253,774.180,37
4 jaar14.526,632.694,79
8 jaar11.150,031.615,53
12 jaar8.090,99865,68

Een vader van 40 jaar spaart maandelijks 50 euro* met optie premievrijstelling bij overlijden en kiest voor de formule Capi 23 (intrestvoet 2,00%)¹. Hij koos ervoor de winstdeelname te beleggen in het Balanced Fund met een geschat rendement van 3%.

leeftijd kindopgebouwd spaarbedrag aan 1,00 % op 25-jarige leeftijdwinstdeelname van 2,00%² belegd in Balanced Fund³
0 jaar18.253,774.180,37
4 jaar14.526,632.694,79
8 jaar11.150,031.615,53
12 jaar8.090,99865,68

* Het voorbeeld houdt geen rekening met de premietaks van 1,1 % ¹Voor iedere netto storting VIVIUM een basisintrest tijdens de volledige looptijd van het contract. Op 01/08/2005 bedraagt deze intrest 2,00% of 2,50%, afhankelijk van de gekozen formule. Voor de toekomstige stortingen geldt de intrestvoet die op het moment van de storting van toepassing is.

²De gebruikte winstdeelnamepercentages kunnen niet gewaarborgd worden voor de toekomst. Het niveau van de winstdeelname varieert in de functie van de economische conjunctuur en de resultaten behaald door VIVIUM.

³Bij het fonds wordt er geen rendementsgarantie gegeven door de verzekeringsonderneming. De doelstelling van dit fonds is een meerwaarde te realiseren. De waarde van het fonds kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee verbonden is, wordt gedragen door de verzekeringnemer. Er kan geen enkele formele garantie worden geboden met betrekking tot de terugbetaling van het ingelegd kapitaal. Het beheersreglement is opvraagbaar bij VIVIUM.


Zet uw kind op weg naar een mooie toekomst